top of page

Film Screening

4 October 2019, Latvia

Distruktur

Baltic Analog Lab

with Melissa Dullius(from Distruktur)

all-events-black-03.png

[For English scroll below]

Baltic Analog Lab ielūdz uz filmu skati kopā ar Melisu Dūliusu (Melissa Dullius) no mākslinieku duo Distruktur, kas pie mums rādīs savas filmas, kas tapušas izmantojot analogo kino filmu. Filmas tapušas laika posmā no 2012. – 2018. gadam Brazīlijā, Vācijā, Lietuvā un Ēģiptē un sniedz ieskatu abu mākslinieku neparastajā daiļradē, kas piesātināta ar abu interesi par misticismu, kultūrām un klasiskā kino naratīva rotaļīgu dekonstruēšanu.


Distruktur ir brazīļu mākslinieku duo, kuru dibināja Melisa Dūliusa (Melissa Dullius) kopā ar Gustavo Janu (Gustavo Jahn) 2007. gadā pēc abu pārcelšanās no Brazīlijas uz Berlīni. Viņi sadarbojas kopš 1999. gada, sākotnēji strādājot ar Super 8 kino lentēm un vēlāk pārejot uz 16mm filmu. Kopš pievienošanās kino kolektīvam LaborBerlin 2007. gadā viņi filmas veido arvien lielākā mērā pašrocīgi, tajās darbojoties ne tikai kā režisori, bet arī aktieri, mūziķi un laboratorijas tehniķi. Dueta darbi šķērso robežas starp vizuālo mākslu un kino, eksperimentiem un naratīvu, fotogrāfiju un kustīgu attēlu. “Distruktur” filmas tikušas rādītas Berlīnes kino festivālā, Mostra de SP, BAFICI, Turīnas Kino festivālā, New Horizons, Videobrasil, kā arī galerijās Berlinische Galerie, Paço das Artes Sanpaulu un Viļņas Laikmetīgās mākslas centrā.


Programmā:

DON’T LOOK BACK / LABIRINTO
Lietuva, Vācija, Brazīlija
2012, 6 min

IN THE TRAVELER’S HEART
Lietuva, Vācija, Brazīlija
2013, 20 min

A MÁQUINA DO TEMPO
(TIME MACHINE)
2014, 5 min

EL MERAYA
Ēģipte, Vācija, Brazīlija
2018, 19 min

IEEJA PAR ZIEDOJUMIEM

Atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds

4.10.2019. 19:00


[ENG]

Baltic Analog Lab invites to a film screening with Melissa Dullius from artist duo Distruktur who will present their films which has been made using analog film. The short films were made during year 2012. – 2018. in Brazil, Germany, Lithuania and Egypt and will give an insight into their work.

Distruktur is a Brazilian artist duo formed in 2007 by Melissa Dullius and Gustavo Jahn when they moved together from South Brazil to Berlin. They started making films together in 1999, first on Super 8 and later on 16mm. After joining the collective LaborBerlin in 2007 they started applying handmade techniques on the making of their films. Beyond conceiving and producing moving images, they also appear as actors and musicians and act as lab technicians. Distruktur's body of work takes form as films, installations, film performances, photographs, text and graphic. Their work has been presented in festivals such as Berlinale, Mostra de SP, BAFICI, Torino Film Festival, New Horizons and Videobrasil, as well as in exhibitions at Berlinische Galerie, Paço das Artes in São Paulo, and Vilnius Contemporary Art Centre.


Programme:

DON’T LOOK BACK / LABIRINTO

Lithuania, Germany, Brazil

2012, 6 min

IN THE TRAVELER’S HEART

Lithuania, Germany, Brazil

2013, 20 min

A MÁQUINA DO TEMPO

(TIME MACHINE)

2014, 5 min

EL MERAYA

Egypt, Germany, Brazil

2018, 19 min


ENTRANCE FOR DONATION

Supported by State Culture Capital Foundation

4.10.2019. 19:00

Distruktur
Distruktur
bottom of page