top of page

Event

1 November 2019, Latvia

Chernobyl slideshow

Baltic Analog Lab

with Ivo Stunga, Toms Mūrnieks, Katrīna Latve

all-events-black-03.png

[For English, Scroll below]


Baltic Analog Lab ielūdz uz tematisku diapozitīvu fotogrāfijas vakaru. Caur trīs fotogrāfu acīm viesosimies Černobiļas slēgtajā zonā. Pēc atomelektrostacijas katastrofas, šo vietu caurstrāvo vairāk kā trīs dekādēs sakrājušies nostāsti, leģendas un noslēpumi. Fotogrāfijas tapušas 2015. un 2019. gadā, izmantojot 35mm diapozitīvu filmu. Pateicoties pieredzējušiem gidiem, fotogrāfi viesojās dažādās tūristiem nepieejamās vietās un runājās ar cilvēkiem, kas Zonā joprojām dzīvo un strādā.


Starp fotogrāfijām varēs manīt arī eksperimentālus vizuālus efektus, ko var panākt, dažādos veidos manipulējot 35mm filmu.

Rādīs un stāstīs Ivo Stunga, Toms Mūrnieks, Katrīna Latve.
Pēc seansa būs iespēja uzdot jautājumus organizatoriem no Riga Chernobyl Team, kas vairākas reizes gadā vada nestandarta tūres uz Černobiļas slēgto zonu.


IEEJA BEZ MAKSAS
Vai par ziedojumiem

1.11.2019. plkst. 19:00


[ENG]

Baltic Analog Lab invites you to an analog slide photography screening. Through the eyes of three photographers, we will visit the Chernobyl Exclusion Zone. It is a place filled with stories, legends and secrets, gathered over more than three decades since the nuclear disaster. Photographs were made in 2015 and 2019 using 35mm slide film. Thanks to experienced guides, the photographers had the chance to visit various locations inaccessible to tourists and converse with locals who still work and live in the Zone.
Among the photographs you will also see experimental visual effects, achieved by manipulating 35mm film in various ways.

Show and tell from Ivo Stunga, Toms Mūrnieks, Katrīna Latve.
After the screening organisers from Riga Chernobyl Team will be present to answer any questions. Several times a year, they run non-standard tours to the Chernobyl Exclusion Zone.

FREE ENTRY
Or for donations

1.11.2019. at 19:00

Chernobyl slideshow
Chernobyl slideshow
bottom of page