top of page
event 1.webp

FILM SCREENING

Suspaustas Laikas festival 2020

Kultūras nams Wiktorija

22. februāris 2020, 19:00

Filmu programma sastāv no trīs sieviešu kārtas filmu veidotājām, kuras arī ir "Baltic Analog Lab" filmu kolektīva dalībnieces. Programma dod ieskatu eksperimentālo filmu scēnā Latvijā, kurā šobrīd dominē sieviešu filmu mākslinieces. Viņu filmas ir ceļojumi cilvēka eksistences psihiskajā valstībā, kā arī sieviešu ķermeņos.

Programmā tiks demonstrētas šādas filmas

Sisyphus Condition/Sīzifa stāvoklis. Ieva Balode, 2018
Equal Tense/Vienāds spriegums. Ieva Balode, 2018
Commission/Pasūtījums. Ieva Balode, 2019, 16mm
Take-Off/Pacelšanās. Signe Birkova, 2016, 16mm
Touch of Dzenis/Dzeņa pieskāriens. Signe Birkova, 2017
His Name Was Chaos Bērziņš/Viņu sauca Haoss Bērziņš. Signe Birkova, 2018,16mm
28 Years Later/28 gadus vēlāk. Lāsma Bērtule, 2019, 16mm
Ieva & Dainis crack the code/ Ieva un Dainis uzlauž kodu. Lāsma Bērtule, 2018

 

Durvis no 19:00
Seanss 20:00
Ieeja 5EUR

Latvijā veidotas Eksperimentālās filmas

Filmu programma Ievas Balodes vadībā (Baltic Analog Lab)

Programma:

bottom of page