top of page

Film Screening

13 August 2019, Latvia

The division of Love

Baltic Analog Lab

with Almudena Escobar López, Amber Bemak, D'Angelo Madsen Minax

all-events-black-03.png

LV/ENG

Baltic Analog Lab aicina uz filmu skati ar kino pētnieci un kuratori Almudenu Eskobāru Lopesu no ASV, kas pie mums atvedīs filmu programmu, kas veltīta mīlestībai kā sociāla protesta formai.

Kopā ar mums būs arī filmu autori - Ambera Bemaka (Amber Bemak) un D'Adželo Madsens Minakss (D'Angelo Madsen Minax).

Kapitālismā darba dalīšana ir ekonomiskas kontroles forma, kas caurstrāvo visus sabiedrības aspektus. Programmas "Mīlestības dalīšana" filmas atsedz mākslīgās attiecības starp sociālo un ekonomisko varu. Piedāvājot sarunu starp Amberas Bemakas un D'Andželo Madsena Minaksa darbiem, programmas uzmanības centrā ir intīmā sadarbībā dzimstošs radošais process, uzlūkojot Mīlestību kā sajūtu, kas ir vienlaikus piepildoša, sāpīga un bezcerīga. Viņu filmās mitoloģija, neizdošanās, performance, fantāzija, kvīra un transdzimtes ķermeniskums rāda Mīlestību kā pretestības formu, kas izjauc lietu normatīvo kārtību.


Programmā:

Lidmašīnas deja / Airplane Dance. Amber Bemak, 17', 2013
Mūsu dēļ / Because of Us. D'Angelo Madsen Minax, 4'40", 2017
Robežcaurums / Borderhole. Amber Bemak & Nadia Granados, 14', 2016
Ediji / The Eddies. D'Angelo Madsen Minax. 16', 2018
Zemes atdalīšana (ar uguni) / Separation of the Earth (by Fire). D'Angelo Madsen Minax, 5'40", 2014
Avots ir caurums / The Source id a Hole. D'Angelo Madsen Minax. 25', 2017
Ardievu fantāzija / Goodbye Fantasy. Amber Bemak & Nadia Granados, 15', 2018


Almudena Eskobara Lopesa (Almudena Escobar López) ir neatkarīg kino kuratore,arhīviste un pētniece no Galīcijas. Viņa ir laikā bāzēto mediju kuratoriālā asistente Memoriālajā Mākslas galerijā Ročesterā un vizuālo mākslu un kultūras studiju doktorante Ročesteras universitātē. Viņa veidojusi filmu programmas Alternatīvajam kino/video festivālam Belgradā, Floridas Eksperimentālā kino/video festivālam (FLEX), "Vtape" Toronto, "ULTRAcinema" Ksalapā, Meksikā un "Cinema Camp" Lietuvā. Viņa ir kolektīvā filmu un video izrādīšnas projekta On-Film dalībniece un 2018. gadā kopā ar Herbu Šellenbergeru kūrējusi "Common Visions" programmu sēriju Antoloģijas filmu arhīvā Ņujorkā. Viņas teksti publicēti izdevumos "Wladen", "Vdrome", "Vertical Features", "MUBI Notebook, "The Brooklyn Rail", "Afterimage", "Film Quarterly", "Little White Lies", "Desistfilm Magazine".


Ambera Bemaka (Amber Bemak) šobrīd dzīvo Dalasā un ir filmdare, māksliniece un pasniedzēja. Viņa darbības lauks galvenokārt ir eksperimentālais un dokumentālais kino, reizēm iekļaujot arī performances mākslu un kuratores darbu. Bemaka ir līdzrežisējusi un producējusi divas pilnmetrāžas dokumentālās filmas par Tibetas budismu, kā arī veidojusi 15 eksperimentālas un dokumentālas īsfilmas, kas izrādītas dažādos starptautiskos festivālos. Pēdējos divdesmit gadus viņa nodarbojas ar daudzslāņainu performances un kino izpēti, izmantojot ķermeni kā sociopolitiskas izziņas vietu, darbojoties ar tekstu, valodu un tulkojumu, lai iesaistītos sarunā par dziļi iesakņotiem koloniālajiem naratīviem, un tiecoties savienot intīmo un personisko ar lielākām institucionālām struktūrām.


D'Andželo Madsens Minakss (D'Angelo Madsen Minax) strādā ar dokumentālā, naratīva, eksperimentālā un esejas kino formātiem, skaņas un mūzikas performancēm un mediju instalācijām. Savos projektos viņš pēta kvīra un transdzimtes ķermeniskumu, izvēlētas un biloģiskas radniecības struktūras, kosmiskus fenomenus un tehnoloģiski mediētus piedzīvojumus un bieži vien iedvesmojas no paša pieredzes, būdams daļa no sociāli aktīvām kopienām. D'Angelo Madsena darbi tikuši izrādīti un/vai izstādīti tādās vietās kā Eiropas Mediju mākslas festivāls (Vācija), Anārboras Filmu festivāls (ASV), Čikāgas Laikmetīgās mākslas muzejs, Antoloģijas filmu arhīvs (ASV), Lielbritānijas Filmu institūts, Hjūstonas Mākslas muzejs (ASV), REDCAT Losandželosā, kā arī simtiem LGBT filmu festivālos visā pasaulē.

Ieeja par ziedojumiem.
Pec pasākuma būs grills,tāpēc var ņemt līdzi savus grillējamos ēdienus un dzērienus!

Par mūziku rūpēsies DJ Alisa Smirnova

Atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds


[ENG]

Baltic Analog Lab invites to a film screening with researcher and curator Almudena Escobar López from USA accompanied with two filmmakers - Amber Bemak and D'Angelo Madsen Minax.


Within capitalism the division of labour is a form of economic control that transcends all aspects of society. The films presented in “The division of Love” unearth the artificial relationship between social and economic powers. Proposing a conversation between the work of Amber Bemak and D’Angelo Madsen Minax, the program focuses on the creative process that emerges from intimate collaboration, considering Love as a sentiment that is simultaneously fulfilling, painful, and hopeless. In their films mythology, failure, performance, fantasy, queer and trans embodiment, show Love as a form of resistance that disrupts the normative order of things.


Programme:

Airplane Dance. Amber Bemak, 17', 2013
Because of Us. D’Angelo Madsen Minax, 4'40", 2017
Borderhole. Amber Bemak & Nadia Granados,14', 2016
The Eddies. D’Angelo Madsen Minax, 16', 2018
Separation of the Earth (by Fire). D’Angelo Madsen Minax, 5'40", 2014
The Source is a Hole. D’Angelo Madsen Minax, 25', 2017
Goodbye Fantasy, Amber Bemak & Nadia Granados, 15', 2018


Almudena Escobar López is an independent curator, programmer, archivist, and researcher from Galicia. She is Time-Based Media Curatorial Assistant at the Memorial Art Gallery in Rochester, NY and is a Ph.D. candidate in Visual and Cultural Studies at the University of Rochester. She has curated programs for Cinema Camp in Silos minor, Lithuania, The Alternative Film/Video film festival in Belgrade, The Florida Experimental Film/Video Festival (FLEX), Vtape in Toronto, and ULTRAcinema in Xalapa, Mexico. She is a member of the collective screening project On-Film and co-curated with Herb Shellenberger the 2018’ Winter/Spring Flaherty NYC series ‘Common Visions’ at Anthology Film Archives. Her writing has been featured in Walden, Vdrome, Vertical Features, MUBI Notebook, The Brooklyn Rail, Afterimage, Film Quarterly, Little White Lies, and Desistfilm Magazine.

Amber Bemak, currently living in Dallas, is a filmmaker, artist, and educator. Her work is based in experimental and documentary film and also spans performance art and curatorial practice. She has co-directed and produced two feature length documentaries on Tibetan Buddhism, as well as created 15 short experimental and documentary films that have played in numerous festivals internationally. For the past two decades, she has been engaged in a multi-layered exploration of performance and film which uses the body as a sight for socio-political inquiry, engages with text, language, and translation to open up discourse around deeply embedded colonial narratives, and commits to linking the intimate and personal with larger institutional structures.

D'Angelo Madsen Minax works in documentary and hybrid filmmaking formats, narrative cinema, experimental and essay film, sound and music performance, and media installation. His projects explore queer and trans embodiment, chosen and biological structures of kinship, cosmic phenomena, and technologically mediated experiences, and often draw on his history of participation in justice-oriented communities.D'Angelo Madsen's works have screened and/or exhibited at spaces including the European Media Art Festival (Germany), the Ann Arbor Film Festival (MI), the Museum of Contemporary Art (Chicago), Anthology Film Archives (NYC), Harvard, Yale, The British Film Institute (UK), Museum of Fine Arts (Houston), REDCAT (Los Angeles), and hundreds of LGBT film festivals around the world
-

Entry for donations

Supported by State Culture Capital Foundation

The division of Love
The division of Love
bottom of page