top of page

FILM SCREENING

30 May 2019

Double Negative Collective

Baltic Analog Lab

with Erin Weisgerber

all-events-black-03.png

[For English scroll below]

Baltic Analog Lab kopā ar savu šī mēneša rezidenti Ērīnu Veisgerberu no Kanādas piedāvā filmu programmu ar viņas un Monreālas filmdaru grupas "Double Negative Collective" filmām. Pēc skates - saruna ar Ērinu par Kanādas mūsdienu andergraunda kino scēnu.


Ērina Veisgerbera (Erin Weisgerber) ir filmdare un māksliniece no Monreālas Kanādā, kura savā darbā pievēršas fotoķīmiskajiem procesiem. Strādājot galvenokārt ar 16mm, bet arī ar super 8 un 35mm filmām, viņa manipulē fotoķīmiskās filmas fiziskās un ķīmiskās īpašības – gan izmantojot kamerā veiktus efektus, gan attīstīšanu ar rokām un pārfilmēšanu –, lai radītu īsas poētiskas filmas un instalācijas. Viņas darbi bieži vien atrodas zonā starp figuratīvismu un abstrakciju, izceļot sarežģītās attiecības starp kino attēlu un pirmsfilmisko pasauli. Ērina ir kustigā attēla mākslinieku grupas “Double Negative” kolektīva dalībniece.


“Double Negative Collective” ir 2004. gadā dibināta Monreālas mākslinieku grupa, kas nodarbojas ar eksperimentālā kino radīšanu, kūrēšanu un izrādīšanu. “Double Negative” uztur neatkarīgu mākslinieku vadītu filmu laboratoriju, kas aprīkota ar kino veidošanai nepieciešamo ar uzsvaru uz analogajām tehnoloģijām.
Savā manifestā viņi raksta: "Kolektīvs tiecas ievietot kino cilvēka pieredzē, acī, rokā un sirdspukstā. Mēs saskatām mistēriju procesos: materiālos, idejās un pasaulē. Tamdēļ mēs esam devušies atpakaļ pie kino un video mediju saknēm, lai uzdotu jautājumus un meklētu atbildes. Mēs nepiedāvājam recepti, kādam vajadzētu būt kino, bet izgaismojam to, kas tas ir: neiespējamas pagātnes un nākotnes nemitīgi atklājamas tagadnes trajektorijā."


Sapņa morfoloģija / Morfología de un sueño (2018) 5'30, 16mm, bez skaņas, ASV & Kanāda
MALENA SZLAM

No kā pat atmiņa par tumsu ir pagaisusi / From Which Even the Memory of the Darkness Has Vanished (2019) 5', 16mm, bez skaņas, Kanāda
ERIN WEISGERBER

Turp un atpakaļ / Roundtrip (2014) 3', 16mm (digitāla projekcija), bez skaņas, Kanāda
PHILIPPE LÉONARD

Pēdas / Traces (2014) 5'06, 16mm, digitāla skaņa, Kanāda
ERIN WEISGERBER

Prima Lux (2018) 3', 16mm, bez skaņas, Kanāda
SHANNON LYNN HARRIS

Klīstošā gaisma / Errant Light (2015) 3', super 8mm, bez skaņas, Kanāda
ERIN WEISGERBER

P.O.P. (2015) 3', super 8mm, bez skaņas, Kanāda
EDUARDO MENZ

Elpošanas skaņa / The Sound of Breathing (2012) 5'46, 16mm at 24fps, optiskā skaņa, Kanāda
ERIN WEISGERBER

Graudinā filma – Beirūta / Granular Film-Beirut (2017) 6'51, 35mm (digitāla projekcija), skaņa, Lebanona & Kanāda
CHARLES-ANDRÉ CODERRE

Klusā zona / Quiet Zone (2015) 14'04, 35mm (digitāla projekcija), skaņa, Kanāda
KARL LEMIEUX & DAVID BRYANT


Ieeja par ziedojumiem.

Līdzi var ņemt savu dzērienu[ENG]

Baltic Analog Lab presents a film screening with our current Canadian resident - Erin Weisgerber. Erin will present her own films as well as films by the Double Negative Collective (Monstreal, Canada).

Erin Weisgerber is a filmmaker and artist based in Montreal, Canada whose practice is centred around photo-chemical processes. Working primarily with 16mm film, but also with super 8 and 35mm, she manipulates the physical and chemical properties of photochemical film - employing in-camera effects, hand-processing, and re-photography - to create short poetic films and installations. Erin's work often exists in the space between figuration and abstraction, highlighting the complicated relationship between the cinematographic image and the pro-filmic world. She is currently a member of the Double Negative Collective.

Founded in 2004, Double Negative Collective is a Montreal-based group of artists dedicated to creating, curating, and disseminating experimental cinema. Double Negative maintains an independent artist film studio lab equipped for filmmaking activities with a focus on analog equipment and hand-processing facilities.
In their manifesto they say: "The collective seeks to locate cinema in human experience, in the eye, hand, and heartbeat. We find mystery in processes: in materials, in ideas, and in the world. For this, we have gone back to the roots of the media of film and video to ask questions and seek answers. We provide no prescription for what film ought to be, but elucidate what it is: impossible pasts and futures in a trajectory of unravelling present."

Programme:

Morfología de un sueño (Morphology of a Dream) (2018) 5'30, 16mm, bez skaņas, ASV & Kanāda
by MALENA SZLAM

From Which Even the Memory of the Darkness Has Vanished (2019) 5', 16mm, bez skaņas, Kanāda
by ERIN WEISGERBER

Roundtrip (2014) 3', 16mm (digital projection), silent, Canada
by PHILIPPE LÉONARD

Traces (2014) 5'06, 16mm at 24fps, digital sound, Canada
by ERIN WEISGERBER

Prima Lux (2018) 3', 16mm at 24fps, silent, Canada
by SHANNON LYNN HARRIS

Errant Light (2015) 3', super 8mm at 18fps, silent, Canada
by ERIN WEISGERBER

P.O.P. (2015) 3', super 8 mm at 18fps, silent, Canada
By EDUARDO MENZ

The Sound of Breathing (2012) 5'46, 16mm at 24fps, optical sound, Canada
by ERIN WEISGERBER

Granular Film-Beirut (2017) 6'51, 35mm (digital projection), sound, Lebanon & Canada
by CHARLES-ANDRÉ CODERRE

Quiet Zone (2015) 14'04, 35mm (digital projection), sound, Canada
by KARL LEMIEUX & DAVID BRYANT

Entrance for donations.
Own drinks allowed upon arrival.

Double Negative Collective
Double Negative Collective
bottom of page